Placon > Đầu đỡ Placon (cho khung nhôm) > Loại 40

Alternate Text
G

0985 534 534